A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi XXX. Törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

05-18-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

39. cikk [2-3] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) Ha valamely vitás kérdés így nem rendezhető, úgy azt az egyik szerződő állam követelésére döntőbíróság elé terjesztik.
(3) A döntőbíróságot esetenként hozzák létre oly módon, hogy mindkét szerződő állam kirendel egy-egy tagot, akik egymás között megállapodnak az elnök személyéről, aki valamely harmadik állam állampolgára, és akit a két szerződő állam kormányai neveznek ki. A tagokat két hónapon belül, az elnököt pedig három hónapon belül kell kinevezni, attól számítva, miután az egyik szerződő állam értesítette a másik szerződő államot arról, hogy a vitás kérdést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48699.72107

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitás kérdések az illetékes hatóságuk útján rendeződnek. Amennyiben így nem tudják vitájukat rendezni, döntőbíráskodást kérnek. Egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is: a felek delegálnak tagokat, akik választanak egy semleges elnököt.

Vitarendezési formák:

Területek: