A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti, Rigában, 1992. augusztus 7-én aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi LXXVII. törvény

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

10-06-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

19. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A Szerződő Felek a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk, közvetlen tárgyalások, tényfeltáró, egyeztető és békéltető eljárás útján rendezik.
Amennyiben a vitát ésszerű idő alatt nem sikerül ezen a módon mindkét Fél megelégedésére rendezni, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kizárólag a nemzetközi jog, az ENSZ Alapokmánya és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumai szerinti egyéb elfogadott vitarendezési módhoz folyamodnak kölcsönös megegyezés alapján.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24035.37831

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Szerződő Felek a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk, közvetlen tárgyalások, tényfeltáró, egyeztető és békéltető eljárás útján rendezik. Ha ez nem sikerül, akkor is elfogadott vitarendezési módokhoz folyamodnak.

Vitarendezési formák:

Területek: