A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. december 18-án aláírt légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

86/1997. (V. 28.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

05-28-97

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Megbeszélések, viták rendezése
(1) A Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.
(2) Bármely Fél légügyi hatósága bármikor kérheti, tanácskozást igényelhet, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjaikat. Az álláspontok egyeztetését, ami történhet szóban vagy írásban, a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni a másik Félnél. A határidő meghosszabbításában a Felek légügyi hatóságai megállapodhatnak.
(3) Ha egy véleményeltérés az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása terén a jelen Cikk (1) és (2) bekezdése szerint nem szüntethető meg, az egyik Szerződő Fél kérésére azt döntőbíróság elé viszik, amelynek tevékenységére a következő megállapodások érvényesek:
a) A döntőbíróságot esetről esetre hozzák létre, amelyben mindkét Szerződő Fél egy tagot jelöl, és mindkét tag egy harmadik ország állampolgárával mint elnökkel egyeznek meg, akit a Felek Kormányai jelölnek. A tagokat két hónapon belül, az elnököt három hónapon belül jelölik azután, hogy az egyik Fél bejelentette, hogy a véleményeltérést döntőbíróság elé kívánja terjeszteni.
b) Amennyiben az a) alpontban megnevezett határidőket nem tartják be, az egyik Fél kérheti más megállapodás hiányában a Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) elnökét a megfelelő kinevezések megtételére. Ha az elnök az egyik Fél állampolgára vagy más okból akadályoztatva van, akkor az őt helyettesítő alelnök teszi meg a kinevezéseket.
c) A döntőbíróság szavazati többséggel dönt. Döntése kötelező a Felekre. Mindkét Fél viseli tagjának költségeit, illetve képviseltetését a döntőbíróság előtti eljárásban; az elnök költségeit és az egyéb költségeket a Felek viselik azonos mértékben megosztva. Egyébként a döntőbíróság maga szabályozza az eljárást.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30414.48733

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák. Bármely Fél légügyi hatósága bármikor kérheti bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjaikat. Ha a konfliktus nem oldódik meg, akkor a felek döntőbíráskodást kérhetnek.

Vitarendezési formák:

Területek: