A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1995. évi XLV. törvény

Megjelenés:

1995.

Hatályba lépés:

10-06-95

Releváns paragrafus(ok) száma:

21. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A Szerződő Felek a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk, közvetlen tárgyalások, tényfeltáró, egyeztető és békéltető eljárás útján rendezik.
Amennyiben a vitát ésszerű idő alatt nem sikerül az ennek a Cikknek az első bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, mindkét Fél megelégedésére rendezni, a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kölcsönös megállapodással a nemzetközi jog, az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet dokumentumai szerinti egyéb elfogadott vitarendezési módhoz folyamodnak.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23741.37203

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Szerződő Felek a jelen Szerződés értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban közöttük felmerülő vitákat mindenekelőtt konzultációk, közvetlen tárgyalások, tényfeltáró, egyeztető és békéltető eljárás útján rendezik. Ha ez nem sikerül, akkor is elfogadott vitarendezési módokhoz folyamodnak.

Vitarendezési formák:

Területek: