a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995. december 7-én, Budapesten aláírt békéltetési és választott bírósági szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1999. évi LI. törvény

Megjelenés:

1999.

Hatályba lépés:

06-12-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden olyan vitát, amelyet az 1. Cikkben (Ha a tárgyalások a megkezdésüket követő egy év elteltével nem vezetnének eredményre, a vitát bármelyik Fél az alább leírt megfelelő eljárásnak vetheti alá.) meghatározott határidőn belül nem lehetett tárgyalások útján rendezni, a Felek bármelyike békéltető bizottsági eljárás elé terjeszthet a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40693.62626

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha egy vitát a meghatározott időn belül nem rendeznek tárgyalásos úton, akkor bármelyik fél békéltetési bizottság elé terjesztheti az ügyet. ');

Vitarendezési formák:

Területek: