A magyar-izraeli légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

91/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1990.

Hatályba lépés:

11-21-90

Releváns paragrafus(ok) száma:

XVII. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. Amennyiben a Szerződő Felek között ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Szerződő Felek törekednek arra, hogy azt közvetlenül a légügyi hatóságok közötti tárgyalásokkal rendezzék, illetve ha szükséges, diplomáciai csatornákon keresztül.
2. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát egy három döntőbírából álló bírósághoz utalhatják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig e két döntőbíró nevezi ki.
Mindegyik Szerződő Fél attól az időponttól számított hatvan (60) napon belül jelöl ki egy döntőbírót, amikor bármelyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül kézhezvette a vita választott bíróságon történő rendezésének kéréséről szóló értesítést, a harmadik döntőbírót pedig egy további hatvan (60) napos időtartamon belül nevezik ki. Amennyiben bármelyik Szerződő Félnek nem sikerül a meghatározott időtartamon belül egy döntőbírót kijelölnie, vagy a harmadik döntőbírót nem nevezik ki a meghatározott időtartamon belül, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét kérheti meg bármelyik Szerződő Fél, hogy nevezzen ki egy döntőbírót illetve döntőbírókat, ahogy az eset megkívánja. A harmadik döntőbíró minden esetben egy harmadik állam állampolgára, a bíróság elnökeként jár el és meghatározza azt a helyet, ahol a döntőbíráskodást tartani fogják. A választott bíróság dönti el saját eljárását és ha szükséges, meghatározza az alkalmazandó jogot.
3. A választott bíróság bármely döntése kötelező mindkét Szerződő Félre, hacsak másként nem határoznak a vita döntőbírósághoz utalásának idején.
4. A bíróság költségeit a Szerződő Felek között egyenlően osztják meg.
5. Amennyiben és mindaddig, amíg bármelyik Szerződő Fél nem tesz eleget az ezen Cikk 3. bekezdése alapján hozott bármilyen döntésnek, a másik Szerződő Fél a mulasztó Szerződő Félnek vagy a vétkes kijelölt légiközlekedési vállalatnak az ezen Egyezmény alapján nyújtott bármely jogot vagy kiváltságot korlátozhatja, visszatarthatja, vagy visszavonhatja.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13491.19820

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát egy három döntőbírából álló bírósághoz utalhatják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig e két döntőbíró nevezi ki. Ha két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét elnökét arra, hogy a kijelölést tegye meg

Vitarendezési formák:

Területek: