A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Jogszabály forrása:

2011. évi CLXIV. Törvény

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

01-01-12

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§ [1-2] bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1) Az alkalmazotti tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tervek elfogadása tekintetében.
(2)3 Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139717.238903

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Felek közötti vita esetén a munka törvénykönyvének a kollektív munkaügyi vitára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Vitarendezési formák:

Területek: