A lakásszövetkezetekről

Jogszabály forrása:

2004. évi CXV. törvény

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

01-01-05

Releváns paragrafus(ok) száma:

57.§ [1]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A lakásszövetkezet, illetőleg annak szervei és a lakásszövetkezet tagja vagy a nem tag tulajdonosa – ideértve az állandó vagy az időleges használati jog jogosultját is –, továbbá a lakásszövetkezet, illetőleg annak szervei és harmadik személy között keletkezett polgári jogvitában – ha az érintett felek megállapodni nem tudnak – a közvetítői tevékenységről szóló külön törvény rendelkezései alapján permegelőző közvetítői eljárást lehet kezdeményezni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85679.208565

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A lakásszövetkezet, és annak szervei t polgári jogvitában permegelőző közvetítői eljárás kezdeményezhetnek, - ha az érintett felek megállapodni nem tudnak.

Vitarendezési formák:

Területek: