A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2008. évi VI. törvény

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

03-13-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

25. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A jelen Egyezmény értelmezésének, illetve alkalmazásának kérdésében a Felek között felmerülő vita esetén a Felek tárgyalás útján keresik a megoldást.
2. Amennyiben az érintett Felek tárgyalás útján nem tudnak egyezségre jutni, közösen egy harmadik Fél jószolgálatát kérhetik, vagy közvetítéséért folyamodhatnak.
3. Amennyiben a jószolgálatot vagy a közvetítést nem vállalják, illetve a vita nem rendeződik tárgyalás, jószolgálat vagy közvetítés útján, úgy az egyik Fél békéltető eljárásért folyamodhat a jelen Egyezmény Mellékletének eljárásával összhangban. A Felek jóhiszeműen mérlegelik az Egyeztető Bizottságnak a vita megoldására tett javaslatait.
4. Bármely Fél a megerősítéskor, elfogadáskor, jóváhagyáskor vagy csatlakozáskor nyilatkozatot tehet arról, hogy nem ismeri el a fenti békéltető eljárást. Bármely ilyen nyilatkozatot tevő Fél bármikor visszavonhatja ezt a nyilatkozatot az UNESCO főigazgatójához eljuttatott értesítés útján.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116504.166090

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A felek vita esetén tárgyalás útján egyeznek meg. Ha ez nem sikerül, egy harmadik Fél jószolgálatát kérhetik vagy közvetítésért folyamodnak. Amennyiben ezt nem vállalják, az egyik fél békéltető eljárásért folyamodhat. A folyamat során bármelyik fél jelezheti az UNESCO főigazgatójának, hogy nem ismeri el a fenti békéltető eljárást.

Vitarendezési formák:

Területek: