A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

Jogszabály forrása:

2006. évi XXIX. törvény

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

05-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

36. cikk 1

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. Olyan összeütközésben, amelyben Védőhatalom kijelölésére nem kerül sor, a Főigazgató felajánlhatja jó szolgálatait vagy bármely más módon közreműködhet az egyeztetésben vagy közvetítésben a Felek közötti nézeteltérés megoldása céljából.
2. Valamelyik Fél vagy a Főigazgató felkérésére a Bizottság elnöke javasolhatja az összeütköző Feleknek, hogy kiküldöttjeik, különösen pedig a kulturális javak védelmével megbízott hatóságok képviselői esetleg alkalmasnak mutatkozó valamely, az összeütközésben nem részes Állam területén folytassanak tárgyalást.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102623.208366

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Olyan összeütközésben, amelyben nincs kijelölt Védőhatalom, a Főigazgató felajánlhatja jó szolgálatait vagy közreműködhet az egyeztetésben vagy közvetítésben a Felek közötti nézeteltérés megoldása céljából. Javasolt, hogy olyan Állam területén folytassák a tárgyalást, mely nem érintett.

Vitarendezési formák:

Területek: