a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Jogszabály forrása:

3/2006. (I. 26.) IM rendelet

Megjelenés:

2006.

Hatályba lépés:

03-01-06

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-2.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. § A rendelet hatálya a közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét kérő természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: kérelmező) terjed ki.
2. § (1) A névjegyzékbe történő felvételért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
(2) A díj összege 7500 Ft.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101546.141722

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A névjegyzékbe történő felvételért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. A díj összege 7500 Ft

Vitarendezési formák:

Területek: