A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

Jogszabály forrása:

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

2013-03-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.4.4. ;5.5.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

–    A facilitátor szó eredeti jelentése arra utal, hogy aki ezt a szerepet felvállalja, az nem tudást ad át, hanem mintegy megkönnyiti a tanulási folyamatot. Ez a megkönnyités elsősorban a tanuláshoz szükséges optimális feltételek megteremtését jelenti, mindenek előtt olyan csoportdinamikát, amelyet bizalom, nyitottság, őszinteség, motiváltság, egymásrafigyelés, és a másság tiszteletben tartása jellemez.

–                        A távoktatás, mint oktatási környezet online és/vagy virtuális környezetben folyatott tevékenységek. Térben és időben elkülönülnek egymástól a résztvevők, viszont egyes feladatok igényelhetik a közös megoldáskeresést, együtt dolgozást. Lehet tevékenység vagy tartalomközpontú ez a környezet. Az első esetben az oktató előre nem látja a kimenetet, facilitálni kell a résztvevők munkáját, ami nagyfokú módszertani alaposságot feltételez, felkészültséget igényel az oktatótól.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159438.261540

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az oktató mint facilitátor a közszolgálati tisztviselők képzésében.

Vitarendezési formák:

Területek: