A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2001. évi LXXXI. törvény

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

12-04-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

16. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan két vagy több Fél között vita merül fel, akkor tárgyalás révén vagy bármely olyan módon keressék a megoldást, amit a vitában részt vevő Felek elfogadnak.
2. Ezen Egyezmény aláírásakor, ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy ahhoz való csatlakozáskor, illetve azt követően bármikor a Fél a Letéteményessel írásban közölheti, hogy az ezen Cikk 1. bekezdésével összhangban meg nem oldott vitás kérdésre vonatkozóan elfogadja a vitás kérdések alábbi rendezési eszközeinek egyikét vagy mindkettőt kötelező jelleggel, az ugyanazon kötelezettséget elfogadó bármely más Fél vonatkozásában:
a) a vitás kérdés beterjesztése a Nemzetközi Bírósághoz;
b) döntőbíráskodás a II. mellékletben megállapított eljárással összhangban.
3. Amennyiben a vitában Részes Felek a vitás kérdés mindkét megoldási eszközét elfogadták ezen Cikk 2. bekezdése szerint, a vitás kérdés csak a Nemzetközi Bírósághoz terjeszthető be, kivéve, ha a Felek másképpen állapodnak meg.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57275.82846

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Amennyiben az egyezmény aláírói tárgyalásos vagy egyéb békés úton nem tudják az egyezménnyel kapcsolatos vitájukat rendezni, vagy a nemzetközi bírósághoz fordulnak vagy döntőbíráskodást kérnek, egyben szabályozzák a döntőbíráskodás rendjét is.

Vitarendezési formák:

Területek: