A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Jogszabály forrása:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

06-06-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

116.§ (2)c) ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.291294

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Kormány támogatja a békéltető testületeke létrehozását, működését.

Vitarendezési formák:

Területek:

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Jogszabály forrása:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

06-06-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

81.§ (6), (7) c).

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti
f) a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a családjogi jogsegélyre, a kötelmi jogra, az öröklésre, a polgári peres és nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,
vonatkozó jogszabályokat
(6) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a kegyelmi ügyekért, ennek keretében előkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit, valamint ellátja a büntetőjogi közvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169928.291294

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az igazságügyért felelős miniszter feladatkörébe sorolja a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos jogszabály előkészítő tevékenységet és felelősségi körébe a közvetítői tevékenységet.');

Vitarendezési formák:

Területek: