A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIV. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

6. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A jelen Egyezmény rendelkezései nem zárják ki olyan munkaügyi kapcsolatrendszerek működését, amelyekben kollektív tárgyalásokra békéltető és/vagy választottbírósági szervezetek, vagy intézmények keretében, a felek önkéntes részvételével kerül sor.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49281.72988

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az Egyezmény rendelkezései nem zárják ki, hogy a tárgyalásokra a felek önkéntes részvételével kerüljön sor.

Vitarendezési formák:

Területek:

A kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIV. Törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

Preambulum

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,
amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 1981. június 3-án hatvanhetedik ülésszakára ült össze, és
megerősítve a Philadelphiai Nyilatkozat azon rendelkezését, amely leszögezi, hogy ,,a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek lényeges kötelezettsége a világ nemzetei között olyan programok előmozdítása, amelyek a kollektív tárgyalási jog tényleges elismerésére fognak vezetni””, és megjegyezve, hogy ez az elv ,,a világ minden lakójára teljes mértékben vonatkozik””, és
tekintettel azon meglévő nemzetközi normák rendkívüli fontosságára, amelyeket az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló 1948. évi Egyezmény, a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról szóló 1949. évi Egyezmény, a kollektív szerződésekről szóló 1951. évi Ajánlás, az önkéntes békéltetői és döntőbírói eljárásról szóló 1951. évi Ajánlás, a munkaügyi kapcsolatokról (közszférában alkalmazottak) szóló 1978. évi Egyezmény és Ajánlás, valamint a munkaügyi irányításról szóló 1978. évi Egyezmény és Ajánlás tartalmaz, ..

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49281.72988

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezmény aláírói vállalják, hogy a nemzeti szinten zajló a kollektív tárgyalások során szükség szerint döntőbírót vesznek igénybe.

Vitarendezési formák:

Területek: