A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Jogszabály forrása:

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet Kerettanterv az általános isola 1-4. évfolyamára, 7.2 Kerettanterv az Arany János Tehetséggondozó Programja 9. évf. tantárgyai és a 9-12. évf. . . . ; A köznevelési Hídprogramok kerettantervei

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  • A megismerési folyamat irányításában általában, de a terepi látogatások és az önálló munka során különösen is fontos a tanító facilitátori szerepe és a segítő értékelés formáinak az alkalmazása.
  • További cél, hogy az osztály formális vezetője (az osztályfőnök) tevékeny és aktív részvételével egyrészt megismerhesse diákjait, másrészt azáltal, hogy a csoportalakulás kezdeti szakaszától együtt „dolgozik” a közösséggel, optimális irányba terelgetheti a csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhatja az individualizációs törekvéseket és folyamatokat. Az érzelmek, indulatok tudatosítása és az önismeret mellett az agressziókezelés hatékonyságának növelése, facilitálása a gyakorlatok célja.

A tervezést az osztály, illetve az egyes tanulók bevonásával, velük együtt ajánlott elvégezni. A diákközpontú pedagógus személyközpontú tanácsadó, facilitátor, akit alapvetően az jellemez, hogy képes – elsősorban indirekten – megteremteni a fejlődés lehetőségét, pozitív attitűddel és bizalommal fordul a diákok (és kollégák) felé annak érdekében, hogy partneri viszonyt tudjon fenntartani munkájában.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157752.297666

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A tanár/osztályfök mint facilitátor az osztályban, a diákok között.

Vitarendezési formák:

Területek: