A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihird

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az adott ország feltételeivel összhangban, törekedni kell a foglalkoztatási feltételek megállapításából eredő viták rendezésére, a felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján, mégpedig oly módon, hogy az biztosítsa az érdekelt felek bizalmát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49270.72977

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A munkaügyi viták szabályzásának körében a viták békés, tárgyalásos úton történő rendezését támogatja; megadja a békéltetés igénybevételének a lehetőségét.

Vitarendezési formák:

Területek:

A közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihird

Jogszabály forrása:

2000. évi LXXIII. törvény

Megjelenés:

2000.

Hatályba lépés:

06-25-00

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Az adott ország feltételeivel összhangban, törekedni kell a foglalkoztatási feltételek megállapításából eredő viták rendezésére, a felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján, mégpedig oly módon, hogy az biztosítsa az érdekelt felek bizalmát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49270.72977

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Törekedni kell a vitás ügyek békés úton való rendezésére a felek bizalmával: felek közötti tárgyalás formájában, vagy független és pártatlan eljárás, nevezetesen békéltetés, közvetítés és választott bíróság útján. Az adott ország feltételeit figyelembe kell venni.

Vitarendezési formák:

Területek: