A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról

Jogszabály forrása:

2001. évi LXXX. törvény

Megjelenés:

2001.

Hatályba lépés:

01-01-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.§ [1]bek. f.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A központi szerv és feladatai
közvetítőként jár el a kérelmező állam és a birtokos között a visszaszolgáltatás ügyében, továbbá a tárgy visszaszolgáltatása érdekében választottbíráskodás kikötését kezdeményezi a felek között, ha ezt a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény lehetővé teszi. Amennyiben választottbíróság kikötésére nincsen lehetőség, a bírósági eljárást megelőzően peren kívüli egyeztetést kezdeményez.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57263.82832

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A kulturális örökségvédelmi hatóság közvetítőként jár el a kérelmező állam és a birtokos között a visszaszolgáltatás ügyében, továbbá a tárgy visszaszolgáltatása érdekében választottbíráskodás kikötését kezdeményezi a felek között. Amennyiben a választottbíróság kikötésére nincsen lehetőség, a bírósági eljárást megelőzően peren kívüli egyeztetést kezdeményez.

Vitarendezési formák:

Területek: