A jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Jogszabály forrása:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2015.

Hatályba lépés:

2015-01-29

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.melléklet 2.9.;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

2.9. fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások, jogsérelem orvoslásának lehetőségei: belső panaszkezelés, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület szerepe, jogköre, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek, határidők.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193345.317428

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület szerepe a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásban.

Vitarendezési formák:

Területek: