A hatósági közvetítőkről

Jogszabály forrása:

185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

10-01-09

Releváns paragrafus(ok) száma:

1-2.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. § Hatósági közvetítő az lehet, aki
a) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy,
b) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és
c) hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint – közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel rendelkezik.
2. § (1) A hatósági közvetítőt – kérelmére – a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.
(2) A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy – ha azzal rendelkezik – ügyfélkapun keresztüli elérhetőségét,
b) a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának megnevezését,
c) a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és
d) a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatásiszakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezését és számát.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126377.226099

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hatósági közvetítő az lehet, aki magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy, felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik.
A hatósági közvetítőt - kérelmére - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal veszi nyilvántartásba.

Vitarendezési formák:

Területek: