A hagyatéki eljárásról

Jogszabály forrása:

2010. évi XXXVIII. törvény

Megjelenés:

2010.

Hatályba lépés:

03-27-10

Releváns paragrafus(ok) száma:

93.§ [1-2]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

93. § (1) Ha az öröklési jogi vita és a másodlagos öröklési vita rendezése érdekében a felek a bírósági eljárás megindításának igazolására nyitva álló határidő alatt – a per megindítása helyett – külön törvényben meghatározott közvetítői eljárás megindítását igazolják, a közjegyző – az általa jóváhagyandó egyezség megkötése céljából – a bírósági eljárás megindítására nyitva álló határidőt az eredeti határidő elteltétől számított 30 nappal meghosszabbítja.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt meghosszabbított határidő alatt a közvetítői eljárás a felek által a közjegyzőhöz a meghosszabbított határidő alatt egyezségként jóváhagyás végett beterjesztett olyan megállapodással fejeződik be,

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000038.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az öröklési jogi vita és a másodlagos öröklési vita rendezése érdekében a felek a per megindítása helyett - külön törvényben meghatározott közvetítői eljárás megindítását kezdeményezhetik.

Vitarendezési formák:

Területek: