A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Jogszabály forrása:

1997. évi XXXI. törvény

Megjelenés:

1997.

Hatályba lépés:

1997-11-01

Releváns paragrafus(ok) száma:

40/A.§(2)ab); 62/E§; 132.§ [6]bek.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

  1. ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást

62/E. §441 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a Ptk. 4:177. § szerinti, a gyámhatósági eljárásban a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek érdekére tekintettel elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén – a szülők egymással, illetve a gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében – közvetítőt biztosít. A közvetítő a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ székhelyén támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő és gyermek számára.

A gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás szabályozása vagy annak végrehajtása iránti eljárásban felmerülő konfliktus megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti a konfliktusnak közvetítői (mediációs) eljárás keretében történő rendezését. A közvetítő eljárás rendjét külön jogszabály szabályozza.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.320872

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartás kapcsolatos konfliktusok megoldására a gyámhatóság kezdeményezheti a konfliktusnak közvetítői (mediációs) eljárás keretében történő rendezését.

Vitarendezési formák:

Területek: