A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

Jogszabály forrása:

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

Megjelenés:

2004.

Hatályba lépés:

12-08-04

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.§ [4] bek

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A szaküzletben és a kölcsönző központban a fogyasztót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon és a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve a gyártó műhely helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségeken (a továbbiakban: felügyelőség), valamint a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve a gyártó műhely helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézeten kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát. A fenti információkat nagybetűs, kontrasztos írásmóddal is hozzáférhetővé kell tenni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83150.237222

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szaküzletben tájékoztatni kell a vásárlót, hogy panaszával hova fordulhat: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon és a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve a gyártó műhely helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségeken, valamint a szaküzlet, a kölcsönző központ, illetve a gyártó műhely helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézeten kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez is fordulhat.

Vitarendezési formák:

Területek: