A fogyasztónak nyújtott hitelről

Jogszabály forrása:

2009. évi CLXII. törvény

Megjelenés:

2009.

Hatályba lépés:

2010-01-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

5.§ (4),

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(4) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126248.316374

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Pénzügyi Békéltető Testület betöltött szerepéről.

Vitarendezési formák:

Területek: