A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Jogszabály forrása:

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

04-29-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4.§(3),(5),

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Jegyzőkönyvben kell tájékoztatni a fogyasztót, szavatossági, vagy jótállási igényét békéltető testület előtt is érvényesítheti.

Vitarendezési formák:

Területek: