A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Jogszabály forrása:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

02-26-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

9.§ (1) j) ;11.§ (1) w) ;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót
j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.287742

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztót minden esetben kötelezően tájékoztatni kell a az illetékes békéltető testület elérhetőségéről

Vitarendezési formák:

Területek: