A főbb nemzetközi vasútvonalakról szóló Európai Megállapodás (AGC) kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

207/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

08-15-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

8. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
1. A két vagy több Szerződő Fél közötti minden olyan vitát, amely jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos és amelyet a vitában álló felek nem tudtak tárgyalás vagy más módon rendezni, döntőbíróság elé kell terjeszteni, ha azt a vitában álló felek egyike kéri; ilyen esetben a kérdést egy vagy több olyan döntőbíró elé terjesztik, akit (akiket) a vitában álló felek közös megegyezéssel választottak. Ha a vitában álló felek a döntőbíróságra vonatkozó kérelmet követő 3 hónapon belül nem tudnak megegyezni a döntőbírót, illetve döntőbírókat illetően, akkor bármelyik fél az ENSZ Főtitkárához fordulhat egyetlen döntőbíró kijelölése végett, akihez a vitát döntésre előterjesztik.
2. Ezen cikk 1. pontjának megfelelően kijelölt döntőbíró, illetve döntőbírók döntése kötelező érvényű a vitában álló felekre.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112122.160257

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan vitát, amely jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló felek nem tudtak tárgyalás vagy más módon rendezni, döntőbíróság elé kell terjeszteni, ha azt a vitában álló felek egyike kéri. Ha 3 hónapon belül nem tudnak megegyezni a döntőbíró személyéről, akkor az ENSZ Főtitkárhoz forduljanak, hogy jelöljön ki.

Vitarendezési formák:

Területek: