A fizetett tanulmányi szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1976. évi 13. tvr.

Megjelenés:

1976.

Hatályba lépés:

05-22-76

Releváns paragrafus(ok) száma:

5. cikk, 11. cikk.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

5. cikk
A fizetett tanulmányi szabadság megvalósítása országos törvényhozás, kollektív szerződések, döntőbírósági határozatok, vagy más, az ország gyakorlatának megfelelő módon kerül megvalósításra.
11. cikk
A fizetett tanulmányi szabadságra való jogosultság egy olyan munkaviszony időtartamhoz kötendő, amely szükséges a társadalombiztosítási és más, a munkaviszonyból eredő jogosultságok megszerzéséhez úgy, ahogy azt az országos törvényhozás, a kollektív szerződések, a döntőbírósági határozatok, vagy az országos gyakorlat előírják.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2516.4137

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fizetett tanulmányi szabadságra gyakorlati alkalmazása során figyelembevételre kerülnek a döntőbírósági határozatok is.

Vitarendezési formák:

Területek: