A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Jogszabály forrása:

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet

Megjelenés:

2012.

Hatályba lépés:

2012-11-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1. melléklet III.2.6. pont utolsó mondata;

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

6. A felsőoktatási szakképzés célja:

A végzettek …  Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155907.236998

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A szociális munka felsőoktatási szakképzés céljában a facilitás.

Vitarendezési formák:

Területek: