A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi V. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

02-11-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

19. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A viták rendezése
1. A Részes Államok kötelesek konzultálni és, kölcsönös egyetértés esetén, együttműködni bármely vita rendezése érdekében, amely a jelen Szerződés alkalmazása vagy értelmezése kapcsán keletkezik, ide értve a tárgyalások, közvetítés, békéltetés, bírósági egyezség útján vagy bármely más békés módon történő rendezést.
2. A jelen Szerződés értelmezése vagy alkalmazása kapcsán egymás között felmerülő bármilyen vita rendezése érdekében a Részes Államoknak, kölcsönös egyetértés esetén, jogukban áll választott bírósághoz fordulni.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167032.285163

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A Részes Államok kötelesek konzultálni és, kölcsönös egyetértés esetén, együttműködni bármely vita rendezése érdekében, amely a jelen Szerződés alkalmazása vagy értelmezése kapcsán keletkezik, ide értve a tárgyalások, közvetítés, békéltetés, bírósági egyezség útján vagy bármely más békés módon történő rendezést.

Vitarendezési formák:

Területek:

A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

2014. évi V. törvény

Megjelenés:

2014.

Hatályba lépés:

12-25-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

19. Cikk 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A Részes Államok kötelesek konzultálni és, kölcsönös egyetértés esetén, együttműködni bármely vita rendezése érdekében, amely a jelen Szerződés alkalmazása vagy értelmezése kapcsán keletkezik, ide értve a tárgyalások, közvetítés, békéltetés, bírósági egyezség útján vagy bármely más békés módon történő rendezést.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167032.285163

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A vitát békés úton rendezik a szerződő felek, adott esetben közvetítés útján.

Vitarendezési formák:

Területek: