A Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről

Jogszabály forrása:

1949. évi XIII. törvény

Megjelenés:

1949.

Hatályba lépés:

04-29-49

Releváns paragrafus(ok) száma:

45. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Minden olyan vitát, amely az Egyezményt aláíró államok között ennek az Egyezménynek az alkalmazása vagy értelmezése tekintetében felmerült és amelyet közvetlen tárgyalások útján nem sikerült rendezni, a vitában részes államok bármelyikének kérelmére a Békéltető Bizottság döntése alá kell bocsátani, amely a felek egyegy képviselőjéből, és egyegy harmadik tagból alakult, akit a vitában részes államok polgárai közül a Duna Bizottság elnöke, illetve arra az esetre, ha a Duna Bizottság elnöke a vitában részes államok valamelyikének polgára, maga a Duna Bizottság jelöli ki.
A Békéltető Bizottság döntése végleges, és a vitában részes felekre kötelező erővel bír.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219.257

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan vitát, a amelyet közvetlen tárgyalások útján nem sikerült rendezni, bármelyik állam kérelmére a Békéltető Bizottság döntése alá kell bocsátani. A Békéltető Bizottság a felek egy-egy képviselőjéből és egy-egy harmadik tagból alakult, akit a vitában részes államok polgárai közül a Dunabizottság elnöke jelöli ki.

Vitarendezési formák:

Területek: