a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Jogszabály forrása:

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

Megjelenés:

2015

Hatályba lépés:

2015-12-21

Releváns paragrafus(ok) száma:

1.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti tevékenységet az a pártfogó felügyelő láthat el, aki megfelel a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek, és

a) az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi közvetítő szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b) magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap-, mester vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett.

(2) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő folyamatosan részt vesz a Hivatal által működtetett mentori rendszerben, valamint a Hivatal által szervezett továbbképzésen, szupervízión és esetmegbeszélésen

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193063.316282

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményei.

Vitarendezési formák:

Területek: