a büntető eljárásról

Jogszabály forrása:

1998. évi XIX. törvény

Megjelenés:

1998.

Hatályba lépés:

11-01-99

Releváns paragrafus(ok) száma:

221/A.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A közvetítői eljárás a személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), a közlekedési (Btk. XIII. fejezet), illetve a vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetve önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás. Amennyiben e bűncselekményekkel halmazatban a terhelt más bűncselekményt is elkövetett, a közvetítői eljárás akkor alkalmazható, ha az elkövetésben a jelzett bűncselekmény a meghatározó.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34361.216577

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Közvetítői eljárásra kerülhet sor a személy elleni, a közlekedési, illetve a vagyon elleni ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt. A gyanúsított vagy a sértett is indítványozhatja. A közvetítői eljárás célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a gyanúsított és a sértett között megállapodás jöjjön létre. A büntető ügyekben alkalmazott közvetítésre vonatkozó és a büntetőeljárást érintő szabályozás kialakítása az áldozatvédelmi politikában szemléletváltást biztosít, a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére és az állami kárenyhítésre irányul.

Vitarendezési formák:

Területek: