A Budapesten 1989. július 12. napján aláírt magyar-amerikai légi közlekedési egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

23/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Megjelenés:

1990.

Hatályba lépés:

08-13-90

Releváns paragrafus(ok) száma:

14. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viták rendezése
(1) A jelen Egyezménnyel kapcsolatos bármely, a hivatalos konzultációk első menetében nem rendezett vitát, kivéve a 9. cikk 3. bekezdése (viteldíjak megállapítása) vonatkozásában felmerülőket, a Felek egyetértése esetén valamely személy vagy testület elé lehet terjeszteni döntésre. Ha a Felek ebben nem egyeznek meg, a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.
(2) A választott bíróság 3 választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:
a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;
b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni vagy a 3. választott bíró személyében az a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.
(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárását. A bíróság utasítására vagy bármelyik Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.
(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.
(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.
(6) A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.
(7) A Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt adnak.
(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen cikk 2/b pontjának ejárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12746.18185

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A felek a kérdések átbeszélése és a viták megoldása érdekében konzultációkat tartanak. Ha ezek nem vezetnek eredményre, bármely Fél kérésére a döntőbírósághoz lehet fordulni. Erre a célra mindegyik Fél minden esetben kijelöl egy döntőbírót, és a döntőbírók megállapodnak egy harmadik döntőbíró kijelölésében. Ha két hónapon belül nem tudnak megállapodni a harmadik döntőbíró kijelölésében, bármelyik Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét elnökét arra, hogy a kijelölést tegye meg

Vitarendezési formák:

Területek: