A bírósági végrehajtásról

Jogszabály forrása:

1994. évi LIII. törvény

Megjelenés:

1994.

Hatályba lépés:

09-01-94

Releváns paragrafus(ok) száma:

23.§-23/A.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

23. § (1) A bíróság végrehajtási záradékkal látja el a munkáltatónak
a) a munkavállalóval közölt és keresettel nem támadott fizetési felszólítását, továbbá
b) a munkavállalóval a békéltető eljárás (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 288. §) során kötött egyezséget.
(2) Az (1) bekezdésben említett fizetési felszólítás vagy egyezség akkor látható el végrehajtási záradékkal, ha a tartozásnak a munkabérből való közvetlen levonására nincs lehetőség, vagy ez nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre.
(3) A bíróság akkor látja el végrehajtási záradékkal a fizetési felszólítást vagy egyezséget, ha az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeket a munkáltató igazolta.
23/A. § (1) Az ügyben eljárt fogyasztóvédelmi békéltető testület, illetve egészségügyi közvetítői tanács székhelye szerint illetékes járásbíróság a tanács kötelező határozatát, továbbá az egészségügyi közvetítői tanács előtt kötött egyezséget – a feltételek megléte esetén – végrehajtási záradékkal látja el.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben foglalt pénzügyi fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járásbíróság látja el a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget végrehajtási záradékkal.
(3) A Budai Központi Kerületi Bíróság a Kormánytisztviselői Döntőbizottság keresettel nem támadott kötelezést tartalmazó határozatát, valamint a Kormánytisztviselői Döntőbizottság keresettel nem támadott határozatával jóváhagyott egyezséget végrehajtási záradékkal látja el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21471.238892

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

23. § (1) A bíróság végrehajtási záradékkal látja el:
- a munkáltatónak a munkavállalóval a békéltető eljárás
során kötött egyezségét,
- a fogyasztóvédelmi békéltető testület, illetve
- az egészségügyi közvetítői tanács előtt kötött egyezséget, - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben foglalt pénzügyi fogyasztói jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát, vagy a határozattal jóváhagyott egyezségét.

Vitarendezési formák:

Területek: