A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól

Jogszabály forrása:

215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

09-01-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

1;8.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület (a továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát százhúsz nappal megelőzően a testület elnöke (a továbbiakban: elnök) megállapítja az új testület tagjainak számát, azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális számát, és kezdeményezi az új testület megalakítását.
Eredménytelen a békéltető testületi tagokra vonatkozó jelölés, ha a fogyasztóvédelmi egyesületek összesen nem javasoltak érvényesen
a) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú személyt,
b) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkező személyt, vagy
c)20 az Fgytv. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő személyt.
(2)21 A jelölés eredménytelenségéről az elnök haladéktalanul írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületeket.
(3)22 Eredménytelen jelölés esetén öt munkanapon belül ismételten közzé kell tenni a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményt, és ismételten le kell folytatni a jelölési eljárást. Ennek során a 4. § (1) bekezdés a) és b)pontja szerinti nyilatkozatokat, továbbá a korábban érvényesen jelölt személy ismételt jelölése esetén a 4. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket nem kell ismételten csatolni, az eljárásban a korábban benyújtott mellékletek, továbbá az érvényes hatósági bizonyítvány felhasználhatók.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119545.230321

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény a békéltető testület elnöke állapítja meg az új testület tagjainak számát, azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális számát, és kezdeményezi az új testület megalakítását. Mindezt a békéltető testület tagjai megbízatásának lejártát százhúsz nappal megelőzően.

Vitarendezési formák:

Területek:

A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól

Jogszabály forrása:

215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Megjelenés:

2008.

Hatályba lépés:

09-01-08

Releváns paragrafus(ok) száma:

1;8.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület (a továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát százhúsz nappal megelőzően a testület elnöke (a továbbiakban: elnök) megállapítja az új testület tagjainak számát, azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális számát, és kezdeményezi az új testület megalakítását.
Eredménytelen a békéltető testületi tagokra vonatkozó jelölés, ha a fogyasztóvédelmi egyesületek összesen nem javasoltak érvényesen
a) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú személyt,
b) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkező személyt, vagy
c)20 az Fgytv. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő személyt.
(2)21 A jelölés eredménytelenségéről az elnök haladéktalanul írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületeket.
(3)22 Eredménytelen jelölés esetén öt munkanapon belül ismételten közzé kell tenni a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményt, és ismételten le kell folytatni a jelölési eljárást. Ennek során a 4. § (1) bekezdés a) és b)pontja szerinti nyilatkozatokat, továbbá a korábban érvényesen jelölt személy ismételt jelölése esetén a 4. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket nem kell ismételten csatolni, az eljárásban a korábban benyújtott mellékletek, továbbá az érvényes hatósági bizonyítvány felhasználhatók.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119545.230321

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Békéltetői tevékenység – eljárási szabályok, személyi feltételek');

Vitarendezési formák:

Területek: