A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Jogszabály forrása:

2007. évi CXXXVIII. törvény

Megjelenés:

2007.

Hatályba lépés:

11-28-07

Releváns paragrafus(ok) száma:

121.§ (8)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

(8) A panasz elutasítása esetén a szolgáltató válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az MNBtv. szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A szolgáltatónak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.

Releváns honlap:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.287590

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az ügyfél a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Vitarendezési formák:

Területek: