A békéltetésről és a választottbíráskodásról az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében, Stockholmban, 1992. december 15-én létrejött Egyezmény és az Egyezmény 13. Cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1996. évi XIII. törvény

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

03-28-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

Egyezmény 13. Cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv 1. Cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A Bíróság költségei
1. Az EBEÉ-n belüli békéltetésről és döntőbíráskodásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) által létrehozott Bíróság összes költségei az Egyezményben részes államokat terhelik. A békéltetők és döntőbírók költségei is a Bíróság költségeinek számítanak.
2. A székhelyállamnak a Bíróság által használt helyiségek és berendezések fenntartásával, biztosításával és biztonságával, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat érintő kötelezettségeit az Egyezményben részes államok jóváhagyásával és nevében eljáró Bíróság és a székhelyállam közötti levélváltásban kell rögzíteni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26245.41110

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az egyezmény alapján igénybevett döntőbíráskodás költségeinek viseléséért a felek közösen felelősek.

Vitarendezési formák:

Területek:

A békéltetésről és a választottbíráskodásról az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében, Stockholmban, 1992. december 15-én létrejött Egyezmény és az Egyezmény 13. Cikke alapján létrehozott Pénzügyi Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1996. évi XIII. törvény

Megjelenés:

1996.

Hatályba lépés:

03-28-96

Releváns paragrafus(ok) száma:

2. cikk

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

1. A békéltetést békéltető bizottságok végzik, amelyek minden egyes vita rendezése céljára alakítanak meg. A bizottságot a 3. Cikk rendelkezéseinek megfelelően készült jegyzékből kiválasztott békéltetőkből kell megalakítani.
2. A választott bíráskodást választott bíróságok végzik, amelyeket minden egyes vita rendezése céljára alakítanak meg. A választott bíróságot a 4. Cikk rendelkezéseinek megfelelően készült jegyzékből kiválasztott bírákból kell megalakítani.
3. A békéltetők és a választott bírák együttesen alkotják a Békéltető és Választott Bíróságot az EBEÉ keretében, a továbbiakban ,,a Bíróságot””.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26245.41110

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A békéltetést békéltető bizottságok végzik, amelyeket minden egyes vita rendezése céljára alakítanak meg

Vitarendezési formák:

Területek: