A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:172.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása és az ehhez szükséges együttműködésük biztosítása érdekében – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – közvetítői eljárást vegyenek igénybe.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A bíróság indokolt esetben kötelezheti a szülőket, hogy közvetítői eljárást vegyenek igénybe. A cél, hogy a szülői felügyelet megfelelő gyakorlásának elérése-

Vitarendezési formák:

Területek:

A Polgári Törvénykönyvről

Jogszabály forrása:

2013. évi V. törvény

Megjelenés:

2013.

Hatályba lépés:

03-15-14

Releváns paragrafus(ok) száma:

4:177.§

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A gyámhatóság, kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból, a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása, a különélő szülő jogainak biztosítása – ideértve a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást – érdekében a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A gyámhatóság a szülők számára közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el.
A cél a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés kialakítása.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról

Jogszabály forrása:

1956. évi I. törvény

Megjelenés:

1956.

Hatályba lépés:

02-16-56

Releváns paragrafus(ok) száma:

33. cikk 1.

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Viszályok békés rendezése
Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=375.626

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt békés eszközök útján keresnek megoldást. Ezek lehetnek: közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy bírósági eljárás, regionális szervek, vagy megállapodások igénybevétele vagy általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni.

Vitarendezési formák:

Területek:

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről

Jogszabály forrása:

1964. évi 8. törvényerejű rendelet

Megjelenés:

1964.

Hatályba lépés:

03-26-64

Releváns paragrafus(ok) száma:

VII. cikk 2

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=755.1336

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Ha ez megfelel a felek akaratának, és ha a választottbírósági eljárásra irányadó jog megengedi, e nemzetközi szintű kereskedelem területén a vitákban a választottbírák mint baráti közvetítők (amiables compositeurs) hozzák meg döntésüket.

Vitarendezési formák:

Területek: