A közjegyzőkről

Jogszabály forrása:

1991. évi XLI. törvény

Megjelenés:

1991.

Hatályba lépés:

11-01-91

Releváns paragrafus(ok) száma:

7.§ [3]bek. c)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

A 24/A. §-ban foglaltakon kívül nem esik az (1) bekezdés tilalma alá
a) a választottbírói tevékenység,
b) a területi kamara elnökségének előzetes engedélyével létesített kuratóriumi tagság és tisztségviselés,
c)10 külön törvényben11 szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység,
d)12 a közjegyzői kamarában végzett tevékenység.
(4) A közjegyző a fél részére nem készíthet magánokiratot, kivéve az aláírási címpéldány tervezetet.

Releváns honlap:

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15430.238891

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

A közjegyző folytathat közvetítői tevékenységet, a külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott szerint.

Vitarendezési formák:

Területek:

Az ügyvédekről

Jogszabály forrása:

1998. évi XI. törvény

Megjelenés:

1998.VII.01.

Hatályba lépés:

01-01-11

Releváns paragrafus(ok) száma:

5. § (3) g)

Releváns paragrafus(ok) tartalma:

5. § (1) Az ügyvéd elláthatja a következő tevékenységeket:
g)3 külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenység

Releváns honlap:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800011.TV

Releváns paragrafus(ok) összefoglalója:

Az ügyvéd folytathat közvetítői tevékenységet külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben.

Vitarendezési formák:

Területek: