Fő projektjeink az elmúlt öt évben

A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt keretében kimeneti kompetenciák önértékelésen alapuló mérésének elemzésén alapuló szakmai tanulmány elkészítése, önértékelő kérdőív kidolgozása, kompetencia – felmérés lebonyolítása.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium „TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001”

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. november 30.


Tréningek lebonyolítása a „Roma hálózatszervezés a Nyugat-Dunántúli régióban” című programban.

A projekt keretében megyénként 80 órás tréningek lebonyolítására került sor Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében. Képzési modulok: kommunikációs képzés 30 óra, civil jogi és pénzügyi ismeretek 30 óra, forrásteremtés, forrásszervezési technikák: 20 óra

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, NCTA-2014-8425-C

Megvalósítás ideje: 2015. február – 2015. október


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében 10 napos kompetencia-fejlesztést szolgáló képzés megtartása.

Megbízó: A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október


A „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” c. kiemelt projekt keretében „A duális szakképzési programok elfogadásáról, ismeretéről, szóló kutatáson alapuló szakmai tanulmány elkészítése”.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.7-B-3-12/1-2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október


Foglalkozás (szakma) bemutató filmek (130 db) és mappák (130 db) validálása „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: A Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. augusztus – 2015. október


Az „Újra tanulok” című kiemelt projekt keretében csapatépítő tréning megtartása a projekt-team tagjai számára.

Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium, TÁMOP-2.1.6-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. október


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztő tréningek lebonyolítása 12 fő részére.

Megbízó: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november – 2015. október


„A szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című kiemelt projekt keretében tanulmányok elkészítése az alábbi témakörökben:

 • A szociális területen megjelenő régi és új típusú szükségletekre adható támogató technológiák feltérképezése, intézményi elemzése
 • A mozgásban akadályozott emberek életvitelt támogató eszközeinek lehetséges szolgáltatásszervezési modelljét leíró elemzés:
  1) nemzetközi körkép, megvalósítható alternatívák
  2) az életvitelt támogató eszközökkel kapcsolatos hazai helyzet leírása
  3) a hazai szükségletek, források áttekintése
  4) javaslatok a szolgáltatásszervezés átalakítására

Megbízó: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2015. június – 2015. július


„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében 3692 fő kompetenciafejlesztő képzése. A 281 csoportban lebonyolított képzés során pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek (szociális szakemberek, pedagógusok, munkaerő-piaci tanácsadók, stb.) részére tartottunk képzéseket, amelyek révén életpálya-tanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban tudják ellátni.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. január 08. – 2015. május 31.


„A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” tárgyú kiemelt projekt keretében képzések megszervezése, megtartása, lebonyolítása, valamint tudásmegosztás a projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.2.6-13-1/2014-0001

Megvalósítás ideje: 2015. március 16. – 2015. május 15.


„A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.” című kiemelt projekt „2. Versenyképesség növelését megalapozó kutatások” című alprojektje keretében az aktív- és passzív munkaerő-piaci eszközök, valamint a közfoglalkoztatás hatásvizsgálata az alábbi területeken:

 • Aktív-és passzív munkaerő-piaci eszközök
 • Közfoglalkoztatás hatásvizsgálatával kapcsolatos kutatások

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 1.3.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. május 28. – 2015. április 30.


A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt Humán Monitoring Rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos adatbázis aktualizálási tevékenységek ellátása (adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adattisztítás).

Megbízó: A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2014. november 12. – 2015. január 15.


Az „Akadályok nélkül” című projekt megvalósítása „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében.
A projekt keretében 251 főt – elsősorban szociális szakembereket – képeztünk az alábbi területeken:

 • Súlyosan halmozottan sérült személyek kommunikációs segítője (60 óra)
 • Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (30 óra)
 • Sajátos ellátási igényű páciensek az egészségügyi ellátásban (47 óra)
 • Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs technológiák (60 óra)

A képzések a TÁMOP-5.4.6-12/1-2013-0005 azonosítószámú projekt keretében valósultak meg.

Megvalósítás ideje: 2013. május 1. – 2014. december 31.


„Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projekt keretében ügyfél elégedettség mérése (konzorciumban), melynek célja a projekt ügyfeleket érintő tevékenységei során a célcsoport elégedettségének kérdőíves és fókuszcsoportos mérése.

Megbízó: Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Kft., TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001

Megvalósítás ideje: 2014. február 05. – 2014. december 31.


A „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projekt keretében oktatói feladatot ellátó szakemberek képzése („Képzők képzése”), valamint esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tudásmegosztó workshopok megvalósítása a kiemelt projekt munkatársai számára.

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP-5.4.10-12-1/2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. november 26. – 2014. december 31.


Készségfejlesztési- és tréning programok tervezése és megvalósítása az Oktatási Hivatal számára.

Megbízó: Oktatási Hivatal

Megvalósítás ideje: 2014. május 9. – 2014. december 31.


„Szervezetfejlesztés a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület munkavállalóiért” című projekt keretében az alábbi képzések és tréningek lebonyolítása:

 • E-közigazgatás
 • IT-mentor
 • Team- és stábépítő képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0553

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. november 30.


A „Szemléletformálás fenntarthatósági tematikájú Zöld Standokkal Győr-Moson-Sopron Megye települési rendezvényein” című projekt keretében megvalósított fenntarthatósági kampány hatásosságának mérése telefonos felmérés segítségével, 500 fő megkérdezésével (Győr-Moson-Sopron megyében)

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, KEOP-6.1.0./B-11-2011-0130

Megvalósítás ideje: 2013. október 7 – 2014. július 31.


A Magyarországon tartózkodó EVS-önkéntesek integrációját elősegítő – angol nyelvű – képzések lebonyolítása.

 • Az Eurodesk – hálózat tagjainak kötelező képzése
 • A TCP-s képzésen már részt vett ifjúsági szakemberek továbbképzése
 • Fiatalok munkaerő-piaci pozícióját erősítő képzés
 • Képzés a roma fiatalok Európai Uniós ifjúsági programjaiba történő bevonásának elősegítésére
 • FLP program menedzsment képzés
 • Képzés az Európai Unió 2014-től induló új ifjúsági programjáról

Megbízó: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Megvalósítás ideje: 2013. október 9. – 2014. június 30.


A „Czinka Panna a fiatal pályakezdőkért” – A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület foglalkoztatási kapacitásának erősítése” című projekt keretében az alábbi képzések lebonyolítása:

 • Csapatépítő tréning
 • Kommunikáció és protokoll tréning
 • Pályázatíró képzés
 • Projektgenerálás, közösségi tervezés tréning
 • Nonprofit- és projektmenedzsment tréning
 • Esélyegyenlőségi képzés

Megbízó: Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0481

Megvalósítás ideje: 2014. június 1. – 2014. június 30.


A Kis-Balaton környéki települések gazdasági és környezeti fenntarthatósági vizsgálatáról szóló tanulmány készítése.

Megbízó: Zöld Folt Innovatív Megoldásért a Vidékért Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 31. – 2014. június 15.


Szervezetfejlesztés és minőségirányítási rendszer kidolgozása 32 civil szervezet számára a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése a konvergencia régiókban című – TÁMOP-2.6.2-12/1-es konstrukció keretében.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2014. április 30.


A „Felelős Gyermekpolgár Program” projekt keretében csoportkoordinátorok felkészítése, munkafüzet elkészítése.

Megbízó: Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület

Megvalósítás ideje: 2014. március 25. – 2014. április 20.


Képzési és rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program keretében megvalósuló, „A jövő hídjai” – Békés családokkal és összetartó közösségekkel Józsefvárosban című projekt résztvevői számára

 • Rendezvényszervezés – Nap napok fesztivál
 • Gyakorlati egyéni tanácsadás
 • Munkerő-piacra visszavezető tréning
 • Baba-mama klub
 • Kamasz klub

Megbízó: NAP Klub Alapítvány, TÁMOP-5.5.1.B -11/1-2012-0021

Megvalósítás ideje: 2013. március 4. – 2014. február 15.


Kutatási, szakértői és koordinációs feladatok ellátása a fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű személyek szakképzésének fejlesztésével kapcsolatosan „A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.

Megbízó: M.S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt., TÁMOP-2.2.1-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 30. – 2013. december 15.


Konfliktus-kezelési képzés megvalósítása és konfliktusmegelőző és krízis intervenciós szolgáltatások nyújtása a „Gyermekszegénység Elleni Program a Hevesi Kistérségben” című projekt keretében.

Célcsoport: A Hevesi Kistérség szociális, oktatási, munkaügyi és önkormányzati intézményei, valamint civil szférája.

Megbízó: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása, TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004

Megvalósítás ideje: 2011. március 1. – 2013. október 31.


„Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére” – „Képzési szolgáltatások megvalósítása” című pályázat keretében képzések megtartása, együttműködve az Ex Ante kft-vel

Megbízó: Óbudai Egyetem, TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0054

Megvalósítás ideje: 2013. június 10. – 2013. szeptember 20.


„Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne – Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” című projekt megvalósítása a szlovákiai Csemadok-kal.
A program célja a határ menti területek erősebb szociális, gazdasági integrációja, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határ két oldalán működő civil szervezetek, önkormányzatok közötti kooperáció erősítése volt
A projektben megvalósult tevékenységek:

 • Közösségi rendezvények lebonyolítása
 • Képzések, workshopok
 • Projektmenedzsment módszertani útmutató kidolgozása
 • Fehér Foltok című dokumentum és interjúkötet
 • Határ-menti mobilitást elősegítő információs rendszer modelljének kidolgozása
 • Határon Átnyúló Információs Klaszter létrehozása és működtetése
  http://www.ketlabonallva.net/hu/mobilitas.php

A tevékenységek a HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt keretén belül valósultak meg.

Megvalósítás ideje: 2012. szeptember 1. – 2013. augusztus 31.


„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai tudásanyag összeállításához kapcsolódó szakértői tevékenység ellátása.

Megbízó: Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Megvalósítás ideje: 2013. április 23. – 2013. június 30.
(konszenzus.org/adatbazis)


A „Közösségben újra hasznos” című projekt keretében közösségfejlesztő képzés, közösségi vállalkozás képzés, pszichoszociális fejlesztés, valamint gyakorlati képzések szervezése és lebonyolítása.

Megbízó: Közösségi Szociális Szövetkezet, TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

Megvalósítás ideje: 2011. október 1. – 2012. december 31.


„Conflictman” című 2010-1-NO1-LEO05-01845 azonosítószámú nemzetközi projekt megvalósítása az “Élethosszig tartó tanulási program – Leonardo da Vinci” alprogram keretében. A norvég főpályázóval rendelkező programban Alapítványunk képviseli Magyarországot, a programban részt vesznek még brit, francia, litván és spanyol kedvezményezettek.

A program célja:

A munkahelyi konfliktusok és munkahelyi zaklatás (bullying, mobbing) visszaszorítása érdekében kidolgozott norvég modell nemzetközi adaptációja.

A projekt főbb elemei:

 • A norvég „BFW” modell nemzetközi – brit, francia, litván, spanyol, magyarországi – adaptációja
 • A modell országonként legalább két kisvállalkozásban történő bevezetése, kidolgozása
 • Tapasztalat átadó, disszeminációs workshopok (Oslo, Budapest, Vilnius, Zaragoza)

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 1. – 2012. november 30.


Kutatási, szakértői feladatok ellátása a „Faluvállalat” és „Élethelyzet” projekt keretében (alvállalkozóként)
Adatgyűjtés, adatelemzés, jó gyakorlatok gyűjtése „A faluvállalat komplex fejlesztési program szolgáltatásainak specifikálása és foglalkoztatási jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, dokumentálása” című kutatásban.

Megbízó: Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

A megvalósítás ideje: 2012. május – július


Kérdőívek összeállítása, adatgyűjtés és adatrendszerezés az „Ügyfelek élethelyzeteinek és ahhoz tartozó problémáinak feltárása és megoldási javaslatok megfogalmazása” című kutatásban.

Megbízó: Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal)

A megvalósítás ideje: 2012. május – június


Szervezetfejlesztési és képzési szolgáltatás (ügyfél kommunikáció, időgazdálkodás, konfliktuskezelés, team-építés) nyújtása „Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” (Guruló) című programban.

Megbízó: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, TÁMOP-1.4.2-07/1-2008-0001

Megvalósítás ideje: 2011. december – 2012. március 31.


Kutatási feladatok ellátása és módszertani útmutató elkészítése „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerő-piaci közvetítő tevékenységének fejlesztése az atipikus formában szervezhető munkalehetőségek hatékony feltárása révén” elnevezésű alprojekt keretében.

Megbízó: Foglalkoztatási Hivatal (Nemzeti Munkaügyi Hivatal), TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2

Megvalósítás ideje: 2011. június 1. – 2011. augusztus 31.


Szervezetfejlesztési szolgáltatások (szervezeti diagnózis és szervezetfejlesztési terv elkészítése) nyújtása és képzések (pályázatírás, projektmenedzsment, hálózatépítés) megvalósítása non-profit szervezetek számára a „Civil pontok Komárom-Esztergom megyében” című program keretében.

Főkedvezményezett: „Veled-Érted” Egyesület, TÁMOP-5.5.3-as program

Megvalósítás ideje: 2010. szeptember 15. – 2011. augusztus 31.